Anja Uglebjerg

Anja Uglebjerg

TeamArbejdslivs ekspert i at evaluere indsatser

Evalueringskonsulent
Cand.scient.soc. og MA i Human Ressource Management

Mail: aug@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 30 12 81 41

Føj til kontakter

 

Jeg har foretaget evalueringer og undersøgelser siden 2001, både i Danmark og England. Jeg har evalueret udviklingsprojekter på vejledningsområdet, implementering af politiske programmer, kvalitet af universitetsuddannelser og meget andet. Jeg især optaget af at vælge den rette tilgang til den enkelte opgave for at sikre brugbare og anvendelige resultater af høj kvalitet. Jeg arbejder både kvalitativt og kvantitativt, og mener, at der ofte er en styrke i at anvende forskellige metodiske tilgange i en opgave.

Jeg oplever ofte, at der fokuseres meget på de kvantificerbare mål og mindre på udviklingsmål i evalueringer – også i indsatser, hvor udvikling er i højsædet. Jeg laver gerne evalueringer, der både fokuserer på målopfyldelse samt udvikling og læring. Jeg ser det blandt andet som min opgave som evaluator at være klar omkring, hvilke typer resultater valg af forskellige tilgange kan føre til og dermed, hvad evalueringen kan bruges til at sige noget om.

Jeg har primært arbejdet inden for områder vedrørende børn, unge og uddannelse, men har også beskæftiget mig med, og har stor interesse for, problemstillinger omkring køn og arbejdsliv.

Kernekompetencer

  • Kvalitative og kvantitative undersøgelser
  • Evalueringer
  • Kønsproblematikker
Kategorier: Ikke-kategoriseret, nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.