Karen Odgaard

Karen Odgaard

Ekspert i psykosociale arbejdsmiljøer og kvalitative undersøgelser af disse

Arbejdsmiljøkonsulent
Cand.psych. fra Københavns Universitet

Mail: kao@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 51 76 36 75

Som arbejdsmiljøkonsulent interesserer jeg mig for forholdet mellem mennesker og deres psykosociale arbejdsmiljøer. Jeg ønsker at undersøge og anvende min arbejds- og socialpsykologiske viden om dette forhold til at forbedre arbejdsmiljøerne, så de understøtter organisationers strategiske mål samt sikrer medarbejderes trivsel. Jeg er optaget af at udfordre det ofte anlagte individperspektiv og supplere det med et systemisk og organisatorisk perspektiv.

Jeg har erfaring med supervision og terapi, og jeg er i gang med at opnå min autorisation som psykolog.

Undertiden gennemfører jeg en undersøgelse af, hvordan Samarbejdsnævnets konsulenttjeneste kan understøtte samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø på virksomheder omfattet af samarbejdsaftalen.

Kernekompetencer

  • Kvalitative metoder, herunder diskursanalyse og normkritik
  • Psykosocialt arbejdsmiljø, herunder kommunikation, arbejdsidentitet og magthierarkier
  • Arbejdsrelateret stress og præstationsangst
  • Trivsel under arbejdsløshed, det prekære arbejdsmarked og underbeskæftigelse
Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.