Søren Bjerregaard Kjær

Søren Bjerregaard Kjær

TeamArbejdslivs ekspert i relationel koordinering og processer

Arbejdsmiljøkonsulent
Cand.scient.soc.

Mail: sbk@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 22 82 49 33

Føj til kontakter

Succesen for enhver virksomhed bygger på kvaliteten af relationerne. Mit fokus er at udvikle virksomheders relationer, så de skaber værdi, både på bundlinjen og for medarbejdernes trivsel. Derfor interesserer jeg mig for virksomheders sociale kapital og deres relationelle koordinering. Min interesse for samarbejde i virksomheder har gennem mit arbejdsliv været, at de teoretiske begreber skal give mening for ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads. Jeg lægger derfor vægt på at omsætte de teoretiske begreber, så de bliver konkrete og til at handle på.

Jeg interesserer mig for udvikling af ledelse i virksomheder. Ikke kun den ledelse der foregår fra ledelse til medarbejdere – men også den ledelse der foregår på tværs af leder- og medarbejdergrupper og fra medarbejdere til ledelsen. Jeg arbejder derfor med udvikling af vilkår for selvledelse, med ledelse af selvledende medarbejdere og med hvordan medarbejdere (og ledere) leder til siden og leder opad.

Som uddannet proceskonsulent designer jeg processer for en inddragende og ikke mindst handlingsorienteret dialog om samarbejde, organisering mm. Jeg trækker derudover på erfaringer fra fx kompetenceudviklingsprojekter, udvikling af publikationer om ledelse, et stort antal temamøder og workshops mv.

Kernekompetencer

  • Relationel koordinering
  • Virksomhedens sociale kapital
  • Selvledelse
  • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.