Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår LO

TeamArbejdsliv gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt 14 LO-forbund udsendt til 17.000 arbejdsmiljørepræsentanter.

Baggrunden er, at LO i 2019 forventer at have ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne. Som en del af forberedelserne kortlægges arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår og behov for støtte .

Undersøgelsen spørger ind til følgende temaer:

  • Baggrundsdata
  • AM-uddannelse
  • Type af AM-problemer på virksomheden
  • Hvad AMR har brug for støtte til/hvorfra AMR får støtte
  • AMR’s overordnede tidsforbrug
  • AMR’s arbejdsvilkår
  • AMRs opgaveløsning (tid, vigtighed, mestring)
  • Hvilke kompetencer/viden AMR gør brug af/savner
  • De samarbejdsrelationer i det daglige, som er en støtte/udfordring for AMR
  • Hvad der motiverer/demotiverer AMR

Opgaven udføres af Søren Grove Vejlstrup og Flemming Pedersen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Aktuelle opgaver

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.