Medlemsundersøgelser Tandlægeforeningen

TeamArbejdsliv gennemførte i 2015 en medlemsundersøgelse for Tandlægeforeningen. Vi har tidligere gennemført tilsvarende medlemsundersøgelser i 2010 og 2012. Medlemsundersøgelsen har fokus på at måle medlemmernes tilfredshed med foreningens forskellige serviceydelser som fx; medlemsrådgivning, efteruddannelse, Tandlægebladet, hjemmesider mv.

Der er i hovedsagen anvendt det samme spørgeskema, sådan at udviklingen i medlemmernes syn på foreningen kan følges over en længere periode.

Undersøgelserne gennemføres for Tandlægeforeningen fire hovedmedlemsgrupper (klinikejere, private ansatte, offentligt ansatte og studerende).

Undersøgelsen anvendes af Tandlægeforeningen til at følge det generelle niveau af medlemstilfredshed og til at identificere forskelle mellem klinikejere, ansatte i klinikker, offentligt ansatte og studerende i deres syn på fx medlemsrådgivning.

Resultaterne af undersøgelserne giver Tandlægeforeningen mulighed for at sætte mål for, hvor der især skal prioriteres fremover i forhold til at servicere medlemmerne. Undersøgelsen er en del af Tandlægeforeningens arbejde med kvalitetsstyring og certificering.

Medarbejdere på opgaven: Flemming Pedersen og Anja UglebjergTeamArbejdsliv gennemfører i 2015 en medlemsundersøgelse for Tandlægeforeningen. Vi har tidligere gennemført medlemsundersøgelser i 2010 og 2012. Der er indgået en aftale med Tandlægeforeningen om i alt tre undersøgelser. Der anvendes i hovedsagen det samme spørgeskema, sådan at udviklingen i medlemmernes syn på foreningen kan følges over en længere periode.

Undersøgelserne gennemføres for Tandlægeforeningen fire hovedmedlemsgrupper (klinikejere, private ansatte, offentligt ansatte og studerende), som bliver spurgt om deres syn på foreningen og dens serviceydelser.

Undersøgelsen anvendes af Tandlægeforeningen til at følge det generelle niveau af medlemstilfredshed og til at identificere forskelle mellem klinikejere, ansatte i klinikker, offentligt ansatte og studerende i deres syn på fx medlemsrådgivning.

Resultaterne af undersøgelserne giver Tandlægeforeningen mulighed for at sætte mål for, hvor der især skal prioriteres i forhold til fx at servicere medlemmerne. Undersøgelsen er i øvrigt en del af Tandlægeforeningens kvalitetsstyring og certificering.

Medarbejdere på opgaven: Flemming Pedersen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.