Kortlægning af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde og -organisering

Projektets overordnede mål var at skabe viden om den aktuelle status for arbejdsmiljøarbejdet i Region Hovedstadens virksomheder. Regionens HR afdeling med ansvar for den samlede arbejdsmiljøindsats ønskede et bedre grundlag for at vurdere Arbejdsmiljøorganisationerne set i forhold til Regionens kommende udviklingsbehov. Såvel indholdsmæssigt som i forhold til de lovgivningsmæssige krav og de personale- og arbejdsmiljøpolitiske udfordringer.

Projektet blev udført som et pilotstudie af arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital. Der blev gennemført en række kvalitative interview og tre  udvalgte sagsforløb blev gennemanalyseret vha af et historieværksted, hvor de relevante aktører deltog (AM-repræsentanter, ledere og medarbejdere, som er inddraget i arbejdsmiljøarbejdet).

Det gav anledning til en række anbefalinger om hensigtsmæssige måder at organisere arbejdsmiljøarbejdet på, herunder:

 • Nye måder at opbygge AM – organisationen på.
 • Rammer for at styrke samarbejdet mellem MED udvalg og
  arbejdsmiljøorganisationen.
 • Veje til at ruste ledere og mellemledere bedre til at varetage
  arbejdsmiljøhensyn.
 • Uddannelse og anvendelse af ”barfodsaktører”, som f.eks.
  forflytningsvejledere.
 • Uddannelse af de centrale arbejdsmiljøaktører ift at styrke deres faglige-, interne ”organisations-politiske”-  og strategiske kompetencer. Bl.a. beskrives ”organisationsklogskab” som et vigtigt kompetencefelt.
 • Nye metoder i APV arbejdet herunder ”besøgsrunder” og ”multifaglige” runder, hvor APV integreres med drift, hygiejne og kvalitetsovervågning.

Medarbejdere på projektet var Inger Marie Wiegman og Hans Jørgen Limborg.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.