Indlæg i kategorien arbejdsmiljøforskning

Lange arbejdstider og mentale helbredsproblemer – videnskabelig artikel

Forskere fra Teamarbejdsliv har bidraget til en undersøgelse af sammenhængen mellem lange arbejdstider udviklingen af mentale helbredsproblemer. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at lange arbejdstider, som de praktiseres inden for grænserne af EU’s arbejdstidsdirektiv (41-48 timer om ugen), ikke er associeret … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Bedre Arbejdsmiljø for Unge i Detailhandlen

Interventionsprojektet afprøver et virkemiddel til at integrere unge fritidsjobbere i arbejdsmiljøarbejdet i supermarkeder. Læs her

Tagget |

Ny rapport om arbejdsmiljø og kvalitet af sygepleje

Forskere fra TeamArbejdsliv har udarbejdet en dokumentationsrapport om sammenhængen mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og kvaliteten af sygeplejen. Projektet var finansieret af Dansk Sygeplejeråd. Læs mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Arbejdsmiljøet hænger sammen med kvaliteten af sygeplejen, viser resultaterne fra et forskningsreview udført af forskere fra TeamArbejdsliv. Læs her

Tagget , |

Rapport om inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

Forskere fra Teamarbejdsliv og Århus Universitet har udarbejdet en rapport om inklusion på daginstitutionsområdet baseret på resultater fra et forskningsprojekt finansieret af BUPL. Du kan læse mere om projektet her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Inklusion i daginstitutioner – mellem pædagogik og arbejdsmiljø

TeamArbejdsliv har i samarbejde med Århus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik gennemført et forskningsprojekt om inklusion på daginstitutionsområdet Læs her

Tagget , , , |

Nyt forskningsprojekt om arbejdstid og medicinforbrug

Giver lange arbejdstider øget risiko for brug af medicin mod psykiske lidelser? Dette spørgsmål vil forsker Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv i samarbejde med forskere fra NFA undersøge i et nyt forskningsprojekt: Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka.

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Sikkerhedskultur i fiskerierhvervet

Projektet kortlagde sikkerhedsarbejdet i fiskerierhvervet i Danmark og testede virkemidler til forbedring af sikkerhedsarbejdet på fiskekuttere via 4 interventioner rettet mod sikkerhedskulturen. Læs her

Tagget |

TeamArbejdsliv med i Advisory Commitee i relationel koordinering

Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er inviteret medlem i Advisory Committe for forskning i relationel koordinering tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative (RCRC) på Brandeis Universitet. Komiteen skal rådgive ansatte og ledere i forsknings- og praksisnetværket RCRC til opstilling af strategiske, forskningsrelaterede mål, aktiviteter og forandringsinitiativer med … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

NEIRE II

NEIRE II undersøgte i 11 europæiske, hvordan lederne ser på samarbejdet med de tillidsvalgte Læs her

Tagget |

Skifteholds symposium i Toronto

Karen Albertsen præsenterede resultater fra PRIO-projektet (link til http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/prioriteret-arbejdstid—stoerre-indflydelse-paa-tilrettelaeggelsen-af-egen-arbejdstid-i-job-med-sk) om de helbredsmæssige og sociale effekter af øget indflydelse på egen arbejdstid. Se præsentationen sammen med de øvrige præsentationer fra symposiet her: http://occupationalcancer.ca/2012/shiftwork-interventions-symposium/?gwcpp_catid=4  

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Konference om hverdagsrehabilitering

TeamArbejdsliv afholder sammen med Type2Dialog og Professionshøjskolen Metropol en konference om hverdagsrehabilitering på ældreområdet for medarbejdere og ledere i kommunerne. På konferencen, som afholdes i København den 19. november og i Odense den 6. december præsenterer vi foreløbige resultater fra forskningsprojektet ReKoHveR … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Ny håndbog på vej om tillidsrepræsentanters vilkår i EU

Hans Jørgen Limborg og Maya F. Jensen har netop været på seminar i Sevilla for at diskutere de foreløbige resultater fra forskningsprojekt NIERE. Forskningsprojektet omfatter en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår i syv europæiske lande. Hovedtemaet for seminaret var den håndbog, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Vi er med i et nyt Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler – CAVI

Det nyoprettede Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI) starter ud med tre forskellige projekter. De har alle fokus på, hvordan de virkemidler som politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender kan forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv er ansvarlig for projektet INVINE … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ny artikel om prioriteret arbejdstid

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring prioriteret arbejdstid: Hvid, H. et al. “Frit valg som aflastning og belastning – selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde” i Tidsskrift for ARBEJDSliv, 13 årg., nr. 3, 2011. Artiklen er baseret på … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

NEIRE: De nuværende og fremtidige vilkår for tillidsrepræsentanter i Europa

NEIRE er et europæisk projekt, der kortlægger de vilkår og udfordringer tillidsrepræsentanter oplever i Europa. Målet i den første fase var at udvikle en håndbog, der både viser ligheder og forskelle mellem tillidsrepræsentanternes vilkår, samt giver anbefalinger til, hvordan vilkårene kan forbedres. Læs her

Tagget , |

INVINE – Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder

Antagelsen i projektet er, at netværk mellem små og mindre virksomheder kan være et virkemiddel, som gør det muligt at nå ud til en målgruppe, som ellers kan være svær at nå. Dette undersøges på 3 forskellige netværker, hvor arbejdsmiljø har været tænkt ind som forebyggende indsats. Læs her

Tagget |

Klædt på til arbejdsmiljøarbejdet? – En analyse af to brancheindsatser rettet mod mindre virksomheders arbejdsmiljø

BARORG-projektet undersøgte ejerlederes oplevelse af arbejdsmiljø i små og mindre virksomheder, og hvordan de tog imod en omfattende kampagne, som hhv. byggeriets- og industriens partnere iværksatte i 2006 forud for ATs screeninger af alle danske virksomheder fra 2007 og frem. Læs her

Tagget |

Udredning om virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

I de senere år har der været en stærkt stigende opmærksomhed på de virkemidler, som de forskellige aktører benytter sig af, når de ønsker at forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv har, ved udarbejdelse af en systematisk oversigt over virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet, placeret sig centralt i diskussionen om, hvad der virker, hvornår og hvorfor – og hvad der ikke virker. Læs her

Tagget , , |

PAVLA – arbejdsmiljøforskning

En systematisk opsamling af professionel arbejdsmiljørådgivning set som virkemiddel i relation til den den lokale arbejdsmiljøindsats.
Læs her

Tagget |

VIPS – Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø

Dette projekt fulgte 14 forskellige arbejdspladsers initiativer for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det blev baggrunden for at introducere begrebet social kapital, først beskrevet i bogen: Arbejdets Kerne. Læs her

Tagget , , , |

AMICA – Arbejdsmiljøløsninger i callcentre drevet af benchmark og videndeling i netværk

TeamArbejdsliv har stået i spidsen for et 3-årigt forskningsprojekt, hvor en række offentlige og private virksomheder afprøvede benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i deres kundecentre. Læs her

Tagget , , |

Engagement og mistillid

I folkeskolen er der stadigt flere dokumentationskrav, som skal sikre kvaliteten af undervisningen. Forskningsprojektet undersøgte, hvad konsekvenserne af dokumentationskravene er for lærere og ledelse på skolerne, og hvorvidt der er en sammenhæng med skolens sociale kapital. Læs her

Tagget , , |

Karen Albertsen

De fleste af os tilbringer en stor del af vores voksne liv med at arbejde. Jeg har i mange år været optaget af, hvordan man kan gøre den del af tilværelsen gladere, sundere og mere meningsfuld. Jeg er overbevist om, … Læs her

Tagget , , , , |