Produkter

TeamArbejdsliv har beskrevet en række konkrete produkter, som vi tilbyder. Beskrivelserne giver et indblik i, hvad vi kan hjælpe jer med som kunder. Vi lægger samtidig vægt på at levere en ydelse, som er tilpasset den enkelte kundes behov og ønsker. Derfor kan du altid bede om at få tilpasset et produkt eller spørge til et produkt, som du ikke kan finde på listen.

Relationel koordinering

Har din organisation brug for højere trivsel, større effektivitet og bedre kvalitet i ydelserne? Vi tilbyder kvantitativ måling efterfulgt af procesbistand eller dialogbaseret kortlægninger og procesbistand til udvikling af jeres Relationelle Koordinering.

Konflikthåndtering

Vi anvender  Aikido som et værktøj til at forebygge og håndtere konflikter. Aikido bygger på at mærke og acceptere modstanden eller konflikten i stedet for instinktivt at kæmpe i mod den. Vi tilbyder både workshops og kurser i konflikthåndtering.

Kundecentertrivsel
Vi har udviklet et trivselsspørgeskema, som er rettet mod medarbejdere i kundecentre. Vi tilbyder at gennemføre trivselsmålinger for kundeservicecentre samt at organisere netværk, hvor kundeservicecentre kan lære af hinanden og dele erfaringer.

Bedre Arbejdsplads
Er knyttet til APV om psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads, hvor I har brug for at arbejde videre med det psykiske arbejdsmiljø.

Team trin for trin
Er en metode til, at det enkelte team på en arbejdsplads sætter udviklingsområder og udviklingsmål, samt for at styrke samarbejdet mellem teams.

Social kapital
Den sociale kapital kan måles gennem et kort spørgeskema. Vi tilbyder en kortlægning af virksomhedens sociale kapital samt at deltage i, hvordan virksomheden kan arbejde med at styrke den sociale kapital.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning
TeamArbejdsliv er autoriseret emnearbejdsmiljørådgiver inden for psykosocialt arbejdsmiljø.

Der er lukket for kommentarer.