Bedre Arbejdsplads

– APV-proces for det psykiske arbejdsmiljø

Produktet består af et seminar på fire timer, som tilbydes en institution, afdeling eller anden organisatorisk enhed på op til 20-25 personer, som har fælles daglig arbejdsplads

I har brug for Bedre Arbejdsplads hvis:

  • I har et ønske om at skabe (endnu) bedre trivsel på jeres arbejdsplads
  • I er usikre i  forhold til om I har styr på det psykiske arbejdsmiljø i jeres ArbejdsPladsVurdering (APV)
  • I har hele tiden travlt, og der bliver ikke tid til at dele viden i hverdagen
  • I har et godt samarbejde, men der er noget fnidder i krogene
  • I har svært at få hul på snakken om det psykiske arbejdsmiljø – det bliver let personligt

Bedre Arbejdsplads er et velafprøvet forløb, hvor alle på arbejdspladsen kommer til orde, og hvor I sammen sætter fokus på de ressourcer, I har at bygge på, og de forhold, der skal justeres, for at I får en bedre arbejdsplads.

Se det fulde produktblad for Bedre Arbejdsplads her.

Der er lukket for kommentarer.