Konflikthåndtering

Konflikthåndtering med aikido

Aikido er en japansk kampkunst, hvis filosofiske tilgang til modstand er at acceptere modstanden eller konflikten i stedet for rent instinktivt at kæmpe imod den. Dermed åbnes nye muligheder. Vi vil ofte opleve, at vi bliver stærkere og i stand til at se nye handlemuligheder og løsninger.

Workshop om konflikthåndtering tager udgangspunkt i tankegangen bag aikido og kombinerer den med teoretisk viden om konflikthåndtering, med særligt fokus på forebyggelse, nedtrapning og konstruktivt samarbejde. På workshoppen bruges øvelser fra aikidoen, så læringen mærkes helt ind i kroppen. Alle kan deltage, uanset forudgående træning og forudsætninger. Workshoppen kan indgå i den årlige supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Kursus i konflikthåndtering er et længerevarende forløb (f.eks. 4 x 3 timer), hvor deltagerne opnår en dybere indsigt i konflikthåndtering, konfliktforebyggelse og i aikidoens øvelser og filosofi. Ved at arbejde systematisk, over længere tid og med deltagernes egne hverdagssituationer, opnås en større indsigt i egne og andres reaktionsmønstre og dermed en bedre mulighed for at møde uenighed og konflikter uden at situationer optrappes.

Der er lukket for kommentarer.