Artikel om social kapital på skibe

Sisse Grøn er forfatter på en artikel om tre former for social kapital i multikulturelle teams. Atiklen undersøger tre former for social kapital; den samlende, den brobyggende og den forbindende sociale kapital, ud fra etnografiske feltarbejder på fem skibe i handelsflåden. Artiklen konkluderer at de tre former skal være i balance for at samarbejdet fungerer.

Søfart er et ekstremt globaliseret erhverv og det stiller store krav til de søfarendes evne til at arbejde sammen på tværs af nationaliteter og sprogforskelle og på trods af stor geografisk afstand til arbejdsgiver. De søfarende har vidt forskellige arbejds- og levevilkår, til trods for at de udfører samme arbejde på samme arbejdsplads og da de sjældent vender tilbage til samme skib, må de igen og igen skabe et arbejdsfællesskab som inkluderer alle.

Grøn S og Svendsen GLH: “Blue” social capital and work performance: anthropological fieldwork among crew members at four Danish international ships, WMU Journal of Maritime Affairs, 2013. DOI 10.1007/s13437-013-0041-x

Du kan få adgang til artiklen her

Kategorier: Nyheder, nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.