Fra arbejdsmiljøindsats til daglig praksis i små virksomheder

Reference

Kvorning LV, Grøn S og Limborg HJ: En realistisk evaluering af, hvordan små virksomheder transformerer en arbejdsmiljøindsats til daglig praksis (Tidsskrift for Arbejdsliv, vol 18 (1) 2016)

Udgivet2016
Resume

Små bygge- og anlægsvirksomheder har en række udfordringer med at gennemføre arbejdsmiljøindsatser på egen hånd. Derfor oprettede Forebyggelsesfonden i 2011 en særlig indsats kaldet Forebyggelsespakker (FP), som går ud på, at små virksomheder gennemfører et på forhånd fastlagt forløb beskrevet i en drejebog, og til det får de økonomisk kompensation og en vejleder. Med udgangspunkt i en realistisk evalueringstilgang og ud fra et motivationsteoretisk perspektiv, analyserer vi implementeringsprocessen i 12 små bygge- og anlægsvirksomheder, som har gennemført en FP. Formålet med artiklen er at pege på de virkningsmekanismer, der gjorde virksomhederne i stand til at forbedre deres arbejdsmiljøarbejde. Vi finder, at der både er virksomheder som implementerer FB som antaget og anderledes end antaget, og at der er tre overordnede virkningsmekanismer, som i den rette kontekst får programmet til at virke som antaget:

1: Integration af Forebyggelsespakkens løsninger (arbejdsmiljøforbedringer) i forretnings- og hverdagspraksis

2: Forebyggelsespakken opleves som enten positiv eller negativ udefrakommende styring af arbejdsmiljøet i virksomheden

3: Dialog og medarbejderinddragelse skaber fælles ejerskab til at implementere løsningerne i Forebyggelsespakken.

Link
Permalink.

Der er lukket for kommentarer.