Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark.

Reference

Hannerz H, Albertsen K, Burr H, Nielsen ML, Garde AH, Larsen AD, Pejtersen JH. Long working hours and stroke among employees in the general workforce of Denmark. Scand J Public Health, On-line first December 17, 2017.

Udgivet2017
Resume

Lange arbejdstider giver ikke en øget risiko for at få slagtilfælde, viser nye analyser, som inkluderer slagtilfælde som følge af både blodpropper og blødninger i hjernen blandt danske lønmodtagere. Analyser opdelt på type af slagtilfælde tyder dog på, at lange arbejdstider giver en højere risiko for slagtilfælde som følge af hjerneblødninger, men ikke for slagtilfælde som følge af blodpropper i hjernen.

Lange arbejdstider kan være forbundet med en øget risiko for forhøjet blodtryk, viser tidligere undersøgelser. Et stort internationalt studie har desuden vist, at lange arbejdstider kan øge risikoen for slagtilfælde, der er en samlet betegnelse for to typer slagtilfælde, nemlig blodpropper i hjernen og hjerneblødninger. Derfor har forskere i Danmark nu undersøgt, om der blandt danske lønmodtagere kan genfindes en sammenhæng mellem lange arbejdstider og slagtilfælde. Men det ser ikke ud til at være tilfældet.

Helt nye resultater fra et stort dansk studie viser, at lange arbejdstider ikke medfører en øget risiko for slagtilfælde i hovedanalyserne. Desuden har forskerne efterfølgende lavet sekundære analyser af de to typer af slagtilfælde hver for sig. De finder heller ikke her en sammenhæng mellem lange arbejdstider og slagtilfælde, som skyldes blodpropper i hjernen. Derimod finder forskerne i disse sekundære analyser en sammenhæng mellem lange arbejdstider og slagtilfælde, som skyldes hjerneblødninger. De nye resultater har en høj troværdighed i relation til gruppen af danske lønmodtagere, da de er gennemført på en stor gruppe af tilfældigt udvalgte lønmodtagere i Danmark.

Link
Permalink.

Der er lukket for kommentarer.