Ressourcepersoner som virkemiddel – en analyse af otte forebyggelsesprojekter

Reference

Grøn S, Hübner G og Limborg HJ: Ressourcepersoner som virkemiddel – erfaringer fra otte forebyggelsesprojekter (Tidsskrift for Arbejdsliv, vol 18 (1), 2016)

Udgivet2016
Resume

Artiklen handler om de erfaringer, som er gjort gennem otte projekter, der alle har brugt ressourcepersoner til at forbedre arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Ressourcepersoner er medarbejdere, der tildeles en særlig forebyggelsesopgave og gives kompetencer og tid til at påvirke deres kollegers måde at arbejde på med det mål at øge forebyggelsen af nedslidning og skader.

De fleste af de otte projekter havde gode erfaringer med at bruge ressourcepersoner, og i de fleste tilfælde var det lykkedes for arbejdspladserne at fastholde den arbejdsmiljøforbedring, som deres projekt implementerede, også efter at projektet sluttede, hvilket vores interviewpersoner tilskrev ressourcepersonernes indsats. Denne forankring var især betinget af, at ressourcepersonerne havde en klar opgave og opbakning fra ledelsen.

Link
Permalink.

Der er lukket for kommentarer.