Risiko og forebyggelse i ‘det nye arbejdsliv’ set i et arbejdsmiljøperspektiv

Reference

Limborg, Hans Jørgen: Risiko og forebyggelse i ‘det nye arbejdsliv’ set i et arbejdsmiljø perspektiv. Tidskrift for Arbejdsliv, Nr. 3 2003, København;

Udgivet2003
Resume

Arbejdslivet er under omfattende forandring, kravene til fleksibilitet øges og dermed ændres arbejdsmiljøet også. De psykosociale belastninger er blevet mere fremtrædende og får langt større bevågenhed. Nye metoder til at kortlægge de psykosociale belastninger anvendes i stort omfang, men for at udvikle en forebyggelsesstrategi over for det fleksible arbejdes belastninger savnes en bedre analyse af årsagssammenhængene, en bedre forståelse af opfattelsen og prioriteringen af risici på den enkelte arbejdsplads samt udvikling af de organisatoriske rammer for en forebyggende indsats.

Link
Permalink.

Der er lukket for kommentarer.