Social capital and workplace bullying

Reference

Pihl P, Albertsen, K, Hogh A, Andersen LPS. (2017). Social capital and workplace bullying. (2017). WORK: A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. Vol. 57, no. 4, pp. 535-5457. DOI: 10.3233/WOR-172589

Udgivet2017
Resume

Mobning på arbejdspladsen er en alvorlig stressor med skadende konsekvenser både på kort- og på lang sigt.  Resultaterne fra denne undersøgelse viste, at personer, som rapporterede lav social kapital på arbejdspladsen, havde mere end tre gange så høj risiko for også at have oplevet mobning på arbejdspladsen, som de der rapporterede høj social kapital. Risikoen for at have været vidne til mobning på arbejdspladsen var dobbelt så høj blandt dem, der rapporterede lav social kapital på arbejdspladsen, som blandt dem, der rapporterede høj social kapital.

Undersøgelsen var baseret på selvrapporterede tværsnitsdata fra en stor repræsentativ stikprøve blandt lønmodtagere i Danmark (n = 10.037). Data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem forskere fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning, Københavns Universitet og TeamArbejdsliv.

Link
Permalink.

Der er lukket for kommentarer.