Kategoriarkiv: Nyheder

Reception 17 maj

  Invitation Partner i TeamArbejdsliv Hans Jørgen Limborg runder endnu et skarpt hjørne og bliver 60, vil vi gerne se dig/jer til reception Fredag den 17. maj kl. 14.00 – 16.30 TeamArbejdsliv, Trekronergade 15-17, 2500 Valby Med venlig hilsen Alle … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Udnævnelse

Sisse Grøn er udnævnt til medlem af Forskningspolitisk Kontaktudvalg for Tværgående Maritim Forskning. Udvalget består af repræsentanter fra de maritime erhverv, uddannelsessteder og universiteter med maritime forskningscentre. Udvalget skal initiere tværgående maritime forskningsprojekter og er en del af regeringens vækstplan. … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Artikel om social kapital på skibe

Sisse Grøn er forfatter på en artikel om tre former for social kapital i multikulturelle teams. Atiklen undersøger tre former for social kapital; den samlende, den brobyggende og den forbindende sociale kapital, ud fra etnografiske feltarbejder på fem skibe i … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Ny artikel om skiftehold og arbejde-privatlivsbalance

Karen Albertsen er forfatter på en artikel om effekten af selvvalgt arbejdstid i skifteholdsarbejde på balancen mellem arbejde og privatliv: Karen Albertsen, Anne Helene Garde, Kirsten Nabe-Nielsen, Åse Marie Hansen, Henrik Lund & Helge Hvid. Work life balance among shift … Læs her

Udgivet i Nyheder |

TeamArbejdsliv med i Advisory Commitee i relationel koordinering

Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv er inviteret medlem i Advisory Committe for forskning i relationel koordinering tilknyttet Relational Coordination Research Collaborative (RCRC) på Brandeis Universitet. Komiteen skal rådgive ansatte og ledere i forsknings- og praksisnetværket RCRC til opstilling af strategiske, forskningsrelaterede mål, aktiviteter og forandringsinitiativer med … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

NEIRE II

I forlængelse af projektet det europæiske samarbejdsprojekt NEIRE om de tillidsvalgte arbejdsvilkår, er TeamArbejdsliv nu med i NEIRE II, som er en forlængelse af projektet og udføres af den samme forskegruppe. Hvordan styrker man den strategiske anvendelse af de tillidsvalgte? … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Inspiration om natarbejde

Pjecen ’Natarbejde med færre gener – Inspiration fra arbejdspladser i regionerne’ er udarbejdet af TeamArbejdsliv for Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet som led i en kampagne for at gøre det nødvendige arbejde om natten mindre belastende. Pjecen og det øvrige … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Signe Groth-Brodersen ny medarbejder i TeamArbejdsliv

Signe Groth-Brodersen er pr. 1. januar ansat som konsulent i TeamArbejdsliv. Signe er uddannet psykolog og skal særligt arbejde med ledelse, ledelse af selvledelse, organisering og arbejdsmiljø. Signe har lige afsluttet en erhvervsphd med base i Nordea. Læs mere om … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Roundtable konference om relationel koordinering i New Hampshire

Delresultater fra projekt REKOHVER (Relationel Koordinering i Hverdagsrehabilitering) er blevet præsenteret på en roundtable konference afholdt af The Relational Coordination Research Collaborative. Se præsentationer og video-interviews fra konferencen her: http://rcrc.brandeis.edu/roundtable-webinars/roundtable_media2012.html

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Skifteholds symposium i Toronto

Karen Albertsen præsenterede resultater fra PRIO-projektet (link til http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/projekter/prioriteret-arbejdstid—stoerre-indflydelse-paa-tilrettelaeggelsen-af-egen-arbejdstid-i-job-med-sk) om de helbredsmæssige og sociale effekter af øget indflydelse på egen arbejdstid. Se præsentationen sammen med de øvrige præsentationer fra symposiet her: http://occupationalcancer.ca/2012/shiftwork-interventions-symposium/?gwcpp_catid=4  

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Konference om hverdagsrehabilitering

TeamArbejdsliv afholder sammen med Type2Dialog og Professionshøjskolen Metropol en konference om hverdagsrehabilitering på ældreområdet for medarbejdere og ledere i kommunerne. På konferencen, som afholdes i København den 19. november og i Odense den 6. december præsenterer vi foreløbige resultater fra forskningsprojektet ReKoHveR … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ny bog om Sund sygehusledelse

Karen Albertsen og Hans Hvenegaard er sammen med Dorte Jeppesen forfattere til et kapitel: ”Samarbejde om kerneopgaven” i ny antologi om ledelsesudfordringer i sygehusvæsnet. Kapitlet beskriver hvordan et bedre samarbejde mellem faggrupperne – på tværs af diagnoser – kan sætte … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Vi søger en konsulent!

I Teamarbejdsliv har vi for tiden rigtig mange opgaver. Det gælder både længerevarende forskningsprojekter og konsulentopgaver, der helst skal løses ”her og nu”. Vi har derfor aktuelt brug for en konsulent mere. I første omgang til at indgå i løsningen … Læs her

Udgivet i Nyheder |

Nyt projekt om relationel koordinering og rehabilitering i ældreplejen

TeamArbejdsliv har netop fået bevilget 2 mio. kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til et projekt, som handler om, hvilken betydning det har for arbejdsmiljøet, når kommuner landet over i disse år indfører hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Stagnerende budgetter kombineret med et stigende antal … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , |

Støj i fritidsordninger kan reduceres – til glæde for voksne og børn

Det kan lade sig gøre at reducere den støjbelastning, som er et stort arbejdsmiljøproblem i fritidsordninger. Det viser et projekt, som TeamArbejdsliv sammen med Akustik ApS har gennemført for Københavns Kommune. En indsats omfattende både pædagogiske, organisatoriske og bygningsmæssige forhold … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Ny håndbog på vej om tillidsrepræsentanters vilkår i EU

Hans Jørgen Limborg og Maya F. Jensen har netop været på seminar i Sevilla for at diskutere de foreløbige resultater fra forskningsprojekt NIERE. Forskningsprojektet omfatter en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår i syv europæiske lande. Hovedtemaet for seminaret var den håndbog, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Vi er med i et nyt Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler – CAVI

Det nyoprettede Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI) starter ud med tre forskellige projekter. De har alle fokus på, hvordan de virkemidler som politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender kan forbedre arbejdsmiljøet. TeamArbejdsliv er ansvarlig for projektet INVINE … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Ny artikel om prioriteret arbejdstid

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring prioriteret arbejdstid: Hvid, H. et al. “Frit valg som aflastning og belastning – selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde” i Tidsskrift for ARBEJDSliv, 13 årg., nr. 3, 2011. Artiklen er baseret på … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Mød os på AM-2011 til november

Når Arbejdsmiljøkonferencen 2011 løber af staben den 7. og 8. november 2011 møder TeamArbejdsliv talstærkt op som aktive deltagere og workshopansvarlige. TeamArbejdslivs bidrag til de valgfrie workshops Tillidsrepræsentanters arbejdsmiljø og arbejdsvilkår i et dansk og europæisk perspektiv Søren Viemose, Forhandlingsrådgiver, … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |

Ny artikel om brugen af trivselsmålinger

Hans Jørgen Limborg er medforfatter på artiklen: Trivselsmålinger – med mod, mening og handling i Personalechefer i Danmarks magasin HR Guide, nr. 4 august 2011. Gængse trivselsmålinger har en tendens til at opsamle en række generelle problemstillinger uden at gå … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , |

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

Teamarbejdsliv er nu autoriseret arbejdsmiljørådgiver TeamArbejdsliv er af Arbejdstilsynet autoriseret som emnearbejdsmiljørådgiver på det psykosociale område. Det betyder, at vi er godkendt til at bistå virksomheder med rådgivning og gennemførsel af undersøgelser om forebyggelse og løsning af psykosociale arbejdsmiljøproblemer. Vi … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , , , |

Penge til arbejdspladsudvikling

15 mio. kr. skal fordeles inden 31. december 2011 Vidste du, at offentlige arbejdspladser og selvejende institutioner kan søge penge til udvikling af arbejdspladsen og forbedring af arbejdsmiljøet? Puljen administreres af Arbejdstilsynet og udløber med udgangen af 2011! Pengene (i … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , , , |

Hverdagsrehabilitering – klar til næste udfordring?

Deltag i en dynamisk konference, som kombinerer forskning og praksis fra ind- og udland. Nyborg 7. november eller København 10. november 2011. Danmarks største konference om hverdagsrehabilitering arrangeret af Metropol, Type2dialog og TeamArbejdsliv. Hvordan sikrer vi en effektiv og succesfuld … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget |

Nyt fra støjprojektet ‘Plads til alle’

Støjprojektet Plads til alle – et projekt omkring støj i Københavnske daginstitutioner – har sat fokus på, hvor stor en betydning akustik har for ansatte og børn i skoler og daginstitutioner. Det er der kommet to artikler ud af og … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |

Ny artikel om ‘kollektiv efficacy’

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring kollektiv efficacy: Jensen, J. N. et al. “Does collective efficacy moderate the associations between physical work load and intention to leave or sickness absence?” i Journal of Advanced Nursing, maj 2011. … Læs her

Udgivet i Nyheder | Tagget , , |