Vi er med i et nyt Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler – CAVI

Det nyoprettede Center for forskning i Arbejdsmiljøindsatser og Virkemidler (CAVI) starter ud med tre forskellige projekter. De har alle fokus på, hvordan de virkemidler som politikere, myndigheder og arbejdsmarkedets parter anvender kan forbedre arbejdsmiljøet.

TeamArbejdsliv er ansvarlig for projektet INVINE (Incitamenter som virkemiddel over for netværk af små virksomheder) som undersøger, hvordan netværk af små virksomheder med ekstern støtte er i stand til at samarbejde om generelle forbedringer af arbejdsmiljøet i netværket.
To projekter med støtte fra Forebyggelsesfonden udvikler og afprøver hjælpemidler, der reducerer muskel-skelet belastninger i henholdsvis netværk af små bryggerier og mejerier.
Et tredje eksempel er nedrivningsbranchen, der gennem etablering af en fælles faglig uddannelse som “nedriver” har opnået at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed i branchen.
Alle tre eksempler på, hvordan netværk kan være med til at fremme arbejdsmiljøet i en hel branche.

Download folderen om CAVI her.

Kategorier: Nyheder, nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.