Folkeskolen i forandring – samarbejde som en ressource

I et nyt projekt sætter vi fokus på samarbejdet i Folkeskolen. Formålet er at udvikle metoder og strategier, der ruster den enkelte skole til at styrke håndteringen af ændringer. Fokus er på de udfordringer, nogle skoler oplever i forbindelse med henholdsvis inklusion og tilrettelæggelse af arbejdstid. Metoder og strategier skal integreres i skolens faglige og organisatoriske proces, så skolen på en gang kan udvikle kvaliteten i arbejdet og styrke det psykiske arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.

Projektet tager udgangspunkt i begrebet ’professionel kapital’, som er en sammenkobling af tre forskellige ressourcer, vi ved har en stor betydning for både trivsel og opgaveløsning:

  • human kapital – viden og kvalifikationer
  • social kapital – de sociale relationer, som er afgørende for samarbejdet
  • beslutningskapital – evnen til at træffe fagligt velfunderede beslutninger

Gennem eksemplariske indsatser understøttes og udvikles skolens professionelle kapital. Projektet omfatter to delprojekter med hvert sit tema:

  1. Samarbejdet i TRIOen med særligt fokus på principper for planlægning af arbejdet. Sigtet er at skabe gennemskuelighed og dermed mere opbakning til beslutninger.
  2. Et stærkere og mere beslutningsdygtigt teamsamarbejde. Igennem et stærkt fællesskab kan den enkelte medarbejder hente støtte og inspiration til at håndtere inklusion og høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og udføres af RUC og TeamArbejdsliv i fællesskab.

Kategorier: forside, Nyheder, Uncategorized. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.