Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet?

Flemming Pedersen fra TeamArbejdsliv har deltaget i en uafhængig arbejdsgruppe under LO faciliteret af Teknologirådet, der har arbejdet med at udforme politikforslag, som både skal gøre det muligt at blive flere år på arbejdsmarkedet men også, at man har det godt med at varetage sin arbejdsfunktion i de år man er på arbejdsmarkedet.

Baggrunden for ekspertgruppens arbejde er at samfundet er udfordret af, at færre erhvervsaktive skal forsørge flere ældre uden for arbejdsstyrken. I de kommende år vil pensionsalderen stige som følge af Velfærdsforliget i 2006 og Tilbagetrækningsreformen i 2011. Stadig flere vil være nødt til at arbejde længere. Men kan alle holde til de ekstra år på arbejdsmarkedet?

Læs anbefalingerne her

 

Generelle indsatser

 • Bedre sammenhæng og koordination
 • Styrkelse af Arbejdstilsynet
 • Styrkelse af arbejdsmiljøforskningen
 • Styrkelse af arbejdsmiljørådgivningen
 • Vurdering af større forandringers virkning på arbejdsmiljøet
 • Sikring af arbejdsmiljøet ved udbud og udlicitering
 • Øget indsats i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
 • Nyttiggørelse af indsamlet viden

Indsatser på områder med særlig høj belastning

 • Nedsat arbejdsintensitet i brancher med særligt belastende arbejde
 • Opsøgende rådgivning om sporskifte
 • Tilbud om fysisk aktivitet
 • Støtte til udvikling af ny arbejdsorganisering og hjælpemidler

Finansiering

 • Permanent fond til en mere ambitiøs indsats for forebyggelse
 • Ubrugte midler fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

 

Arbejdsgruppen:

Kaare Christensen, professor på Syddansk Universitet.

Peter Hasle, professor på Aalborg Universitet

Andreas Holtermann, professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Jens Jensen, CEO i Working Environment Consulting, tidligere direktør i Arbejdstilsynet.

Flemming Pedersen, direktør i TeamArbejdsliv.

Kategorier: forside, Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.