Kønsmainstreaming i overenskomster og aftaler i kommunerne

TeamArbejdsliv og SFI har undersøgt om en række aftaler og overenskomster på det kommunale område er kønsneutrale. Undersøgelserne viser, at aftalerne og overenskomsterne er kønsneutrale i deres ordlyd. Men da aftaler og overenskomster møder et stærkt kønsopdelt kommunalt arbejdsmarked, hvor der ikke er fokus på køn, finder vi forskellige kønsblinde vinkler og utilsigtede kønsskævheder i udmøntningen.

Undersøgelserne omfatter tre generelle aftaler indgået af KL og Forhandlingsfællesskabet (MED-aftalen, Aftale om kompetenceudvikling og Aftale om trivsel og sundhed) og to overenskomster (Overenskomst for kontorpersonale, IT-Personale m.fl. indgået mellem KL og HK-kommunal og Overenskomst for Social- og Sundhedspersonale indgået mellem KL og FOA – Fag og arbejde).

I undersøgelsen indgår kvantitative analyser af data på landsplan og kvalitative analyser af udmøntningen i fire kommuner.

Undersøgelserne er offentliggjort på personaleweb.dk.

Læse mere om opgaven med at undersøge kønsmainstreaming på TeamArbejdslivs hjemmeside

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.