Astrid Elena Hinsch

Astrid Elena Hinsch

TeamArbejdslivs ekspert i arbejde med feedback, facilitering af processer og forumteater-metoden

Arbejdsmiljøkonsulent
Cand. Soc.

Mail: aeh@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: (+45) 38 34 50 34
Mobil: (+45) 81 45 77 20

Gennem mit arbejde med psykisk arbejdsmiljø som omdrejningspunkt, har jeg erhvervet mig både forskningsbaseret viden om og en praktisk relateret forståelse af ledelses- og organisationsformer, faglighed og identitet i arbejdet, arbejdets samfundsmæssige og sociale betydning. Derudover har jeg en avanceret viden om analyse, udvikling og ledelse af sociale og oplevelsesorienterede kommunikationsformer.

Hvordan taler man med sin leder om svære og tabuiserede emner, såsom stress, mistrivsel eller en opgave man ikke er sikker på, hvordan skal løses? Hvordan siger man til sin kollega at vedkommende lægger en utilstrækkelig mængde tid i arbejdet, arbejder for meget eller bare har en ubehagelig facon? Der skal i mange tilfælde både skabes de rigtige rammer, findes tid og opbygge mod til at gennemføre en sådan samtale, så alle føler sig hørt, respekteret og opnår psykisk sikkerhed.

Jeg har særligt erfaring med at skabe rammer for produktiv feedback og dialog på tværs af relationer og faggrupper i organisationer ved bl.a. at designe processer, procesfacilitere og stille relevante spørgsmål. Forumteater er en af mine arbejdsmetoder, hvor man gennem dramatisering af konkrete problemstillinger, relaterende til dagligdagen, kan afprøve løsningsmuligheder og komme i dybden med mulige udfald.

For mig handler det om at finde frem til den rigtige rammesætning og de rigtige mål og delmål, så organisationer gennem træning og samarbejde kan styrke deres sociale kapital og blive klogere på hinanden internt.

Kernekompetencer

  • Designe processer der har til formål at styrke organisationers feedbackkultur og opbygge psykisk sikkerhed
  • Facilitering af processer, der sikre dialog gennem hele forløbet
  • Vidensdeling og formidling gennem praktiske metoder
Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.