Cecilie Arndt Pietraszek

Cecilie Arndt Pietraszek

TeamArbejdslivs ekspert i psykologiske belastninger i arbejdet og krisepsykologi

Arbejdsmiljøkonsulent
Cand.mag. i Psykologi & Arbejdslivsstudier
Katastrofe- og risikomanager

Mail: cap@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 61 37 60 69

Arbejdet er en væsentlig del af de fleste menneskers liv. Derfor skal der være trygge rammer for arbejdet. Mange udsættes i deres erhverv for psykologiske belastninger, enten direkte eller indirekte. Mit udgangspunkt er, at belastningerne ikke kan undgås, men at konsekvenserne kan imødegås ved at have værktøjer til at håndtere belastningerne. Det kræver et fokus på psykisk arbejdsmiljø. Det gode psykiske arbejdsmiljø anskuer jeg som noget, der skal etableres i et samspil mellem medarbejdere og organisation. Jeg tror nemlig på, at psykisk velbefindende er afgørende for produktiviteten i vores arbejde.

I mit arbejdsliv ønsker jeg at medvirke til at udbrede viden om håndtering af belastninger i arbejdet. Min spidskompetence er individuelle samtaler med kriseramte mennesker. Tidligere har jeg primært beskæftiget mig med arbejdets psykologiske belastninger inden for beredskab og frivilligt arbejde, men området er relevant i alle erhverv, hvor medarbejdere udsættes for direkte og indirekte eksponering. Det skyldes, at eksponering for belastninger kan have store konsekvenser for både medarbejdere, arbejdspladser og samfund. Jeg ser gerne, at vi får et sprog for belastningerne og tør indgå i dialog om, hvad der er svært i vores arbejde.

Krisehåndtering, beredskabsplanlægning og samtaletræning er nogle af de værktøjer, jeg bruger for at kunne arbejde med belastninger i arbejdet. Jeg er som følge af mit frivillige job på Livslinien god til at tale med mennesker og har en analytisk skarp sans, der gør mig i stand til at opfange nuancer. I mit arbejde anvender jeg også kvalitative metoder, herunder interviewmetoder og forandringsværksteder. Disse metoder er afgørende for at skabe den fornødne viden om belastninger i arbejdet, før der kan arbejdes med dem.

Kernekompetencer

• Krisepsykologi og krisehåndtering
• Forebyggelse og håndtering af sekundær traumatisk stress
• Samtaletræning til brug ved belastende hændelser
• Beredskabsplanlægning og risikovurdering (ROS-model)
• Metodiske kompetencer inden for kvalitativ forskning, herunder interviewmetoder og værkstedmetoder

Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.