Flemming Pedersen

Flemming Pedersen

TeamArbejdslivs ekspert i at evaluere indsatser

Direktør, evalueringskonsulent
Cand.Scient.Soc.
Medejer af TeamArbejdsliv ApS

Mail: flemp@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 20 83 15 01

Føj til kontakter

Jeg har mange erfaringer med at undersøge, udrede, kortlægge, vurdere og evaluere. Det er vigtigt for mig, at jeg kan se, at mit arbejde kan ha en positiv betydning for de mennesker, som jeg laver undersøgelser om og iblandt. Tidligere i mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig mest med uddannelse og læring. I de senere år har arbejdsmiljø og trivsel fået en større og større betydning. Der igangsættes i øvrigt mange forsøgsprojekter, som har et arbejdsmiljøfagligt indhold, og samtidig har klare elementer af læring.

Evalueringer og rapporter skal skrives og formidles på en måde så opdragsgiveren har nemt ved at forstå budskabet og bringe det videre i en beslutningsproces.

Som sociolog ligger metodespørgsmålet mig på sinde. Det er vigtigt at vide, hvornår et spørgeskema er et fornuftigt valg og hvornår det er et interview, som er rigtigt. Hvad er fordelen er ved et fokusgruppeinterview frem for et personligt interview eller omvendt? Hvor mange skal vi spørge? Metodevalget skal reflektere det, som skal undersøges og metoder skal oftest kombineres. Kvalitet og lødighed i dataindsamling er vigtige værdier.

På samme måde er det vigtigt at finde den rigtige evalueringsform. Skal det være en procesorienteret midtvejsevaluering, som giver input til at justere indsatsen? Eller er det mest formålstjenligt ved projektets afslutning at se på hvilken virkning og effekt der har været af indsatsen?

Kernekompetencer

  • Trivselsmålinger – kvalitative og kvantitative undersøgelser
  • Arbejdsmiljøarbejdets vilkår i små virksomheder
  • Arbejdsmiljø i Bygge & Anlægs branchen
Kategorier: Ikke-kategoriseret, nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.