Helene Eriksen

Helene Eriksen

TeamArbejdslivs ekspert inden for konfliktforebyggelse, mægling og aikido

Konsulent, Aikido og konflikthåndtering
Cand. Jur.

Mail: her@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 51 54 95 61

Føj til kontakter

Når mennesker mødes på arbejdspladser skabes synergi, arbejdsglæde og resultater – og af og til også gnidninger og modstand. Modstand kan opstå indefra, som konflikter medarbejdere imellem eller mellem ledere og medarbejdere. Modstand kan også opstå af påvirkninger udefra, fx gennem samarbejdspartnere eller kriser i virksomheden.

Det er måden, vi møder modstand på, der altid har interesseret mig – både i mit arbejdsliv, som privatperson og som aikidoudøver og -træner.

Aikido er en japansk kampkunst, hvis filosofiske tilgang til modstand er, at hvis vi accepterer modstanden eller konflikten i stedet for rent instinktivt at kæmpe imod den, giver det mulighed for, at der kan opstå en helt ny situation. Vi vil ofte opleve, at vi bliver stærkere, at vi bliver i stand til at se nye handlemuligheder og nye løsninger.

Foreningen af de erfaringer, jeg har opnået som jurist, gennem forhandlinger, gennem vejledning af ledere og medarbejdere og gennem aikidotræningen, har skabt den drivkraft, der står bag udviklingen af konceptet Aikido konflikthåndtering.

Derudover gennemfører jeg mæglingsforløb med vægt på, at parterne finder frem til deres egen løsning på konflikten. Samtidig inddrager jeg forskellige teoretiske tilgange, således at parterne gennem forløbet får en forståelse af mekanismerne bag en låst konflikt og hvordan de selv kan bidrage til at løse op for fremtidige situationer.

Kernekompetencer

  • Konflikthåndtering, konfliktforebyggelse, samspillet mellem kolleger, samarbejdspartnere og kunder
  • Undervisning i, og oplæg om, konfliktforebyggelse, samarbejde og ledelse
  • Mægling/mediation af parter i personkonflikter
  • Aikido som metode til at understøtte teorier om konflikthåndtering og -forebyggelse
Kategorier: Ikke-kategoriseret, nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.