Inger-Marie Wiegman

Inger-Marie Wiegman

TeamArbejdslivs ekspert i arbejde med psykisk arbejdsmiljø i servicevirksomheder

Arbejdsmiljørådgiver og udviklingskonsulent
Civilingeniør
Medejer af TeamArbejdsliv ApS

Mail: imw@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 29 84 01 64

Føj til kontakter

Er kulturen i din virksomhed præget af brok og snak i krogene? Udstråler dine medarbejdere ikke det overskud, der skal til at levere en god service til jeres kunder eller borgere? Er der brug for at vende negativ energi til positiv energi efter nedskæringer og omstruktureringer.

Har du modet til at lytte til, hvad der gemmer sig bag brokken og den negative stemning? Har du tillid til at dine ansatte gerne vil bidrage til at bringe virksomheden videre? Og har du viljen til at tage dine medarbejderes idéer og forslag seriøst? Så kan jeg hjælpe dig med at vende den negative energi til positiv energi!

Mit konsulentvirke bygger på den mangeårige erfaring, at det for de allerfleste mennesker betyder meget at gøre et godt stykke arbejde. Og i servicevirksomheder er der ofte en direkte sammenhæng mellem den service, man kan levere og hvordan man trives i sit arbejde.

De bedste løsninger udvikles efter min erfaring ved at inddrage de ledere og medarbejdere, som skal realisere løsningerne og leve med dem i hverdagen.

Jeg stiller viden, erfaring og metoder til rådighed for private og offentlige virksomheder, som ser engagerede medarbejdere, der trives som en vigtig forudsætning for en positiv udvikling for kvalitet og bundlinje.

Jeg leverer skræddersyede løsninger og gør mig umage for at sætte mig ind i jeres situation og behov. Jeg bringer en god energi med ind i opgaven, hvad enten den er at holde et oplæg, gennemføre interviews eller lede en kortere eller længere proces.

Jeg er analytisk skarp og god til at se sammenhænge og muligheder. Jeg tydeliggør problemet, så der bliver taget fat der, hvor det vil have størst effekt. Kommer jeg selv til kort i forhold til en opgave, henviser jeg meget gerne til andre med de rette kompetencer.

Kernekompetencer

  • Trivsel, psykisk arbejdsmiljø og jobudvikling i callcentre
  • Relationel Koordinering
  • Arbejde med relationer og virksomhedens sociale kapital
  • Dialogprocesser, medarbejderinddragelse og netværk til udvikling af arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø
Kategorier: Ikke-kategoriseret, nøgleord: , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.