Jonas Hedegaard

Jonas Hedegaard

TeamArbejdslivs ekspert i frivillige organisationer

Konsulent

Cand.mag. i psykologi, pædagogik og uddannelsesstudier

Master i socialt entreprenørskab

Mail: jhe@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 81 45 77 20

Jonas arbejder med rådgivning og udvikling inden for psykisk arbejdsmiljø, ledelse og organisering, samarbejde og konflikter, kompetenceudviklings-, lærings- og feedbackprocesser, organisatoriske paradokser, samt forandringsprocesser. Jonas har erfaring fra både det offentlige, det private og fra civilsamfundet.

Med baggrund i narrative og systemiske tanker arbejder Jonas især med samtaler, hvor der skabes et trygt rum, så de involverede kan åbne op og få sagt det der er vigtigt for dem og deres situation, selv om det kan være svært. Når det svære først er blevet udtalt, kan det arbejdes med, og når først vi lytter og anerkender hinanden, og hvad vi hver især kommer med og finder vigtigt, kan vi ofte finde en ny god vej frem sammen.

Jonas er særligt interesseret i civilsamfundsorganisationer og har mange års erfaring inden for feltet, både som involveret og som konsulent. Jonas er tidligere formand for landsforeningen Bifrost, tidligere teamleder for Roskilde Festivals interne ledelsesuddannelse og er i dag bredt involveret i civilsamfundet, bl.a. i diverse netværk, udvalg og advisory boards, især inden for den sociale frivillighed.

Jonas er i gang med at afslutte en ErhvervsPhD med Roskilde Festival og Roskilde Universitet, hvor han forsker i ledelse og organisering af hybride organisationer, hvor værdier og arbejdsfællesskab spiller en særlig rolle. Det gælder især for civilsamfundsorganisationer og frivilligorganisationer men tidens trends og samfundets udvikling gør dog, at både offentlige og private virksomheder også i højere grad vægter en mangfoldighed af værdier højere. Jonas’ forskning drejer sig især om paradokser i ledelse og organisering – hvordan paradokser opstår og opleves, hvordan man håndterer dem, og hvilke positive og negative konsekvenser de kan have. Paradokstænkningen passer ind i en kompleksitetsforståelse, hvor man arbejder med organisatorisk meningsskabelse og med en ”både-og”- eller en ”mere-end”-tankegang, der accepterer at paradoksale udfordringer er kommet for at blive, men at de også repræsenterer et stort potentiale for innovation og udvikling.

Kernekompetencer

Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.