Ulrik Gensby

Ulrik Gensby

TeamArbejdslivs ekspert i arbejde med sygefravær, fastholdelse og arbejdsrettet rehabilitering

Arbejdslivsforsker og udviklingskonsulent
Cand.Scient.Adm., Ph.d.
Medejer af TeamArbejdsliv ApS

Mail: uge@teamarbejdsliv.dk
Tlf.: 38 34 50 34
Mobil: 22 22 50 34

Arbejdet udgør en menneskelig tilstand. Alle har ret til udvikling gennem et anstændigt arbejdsliv, uanset baggrund og erfaring. Mit udgangspunkt er, at mennesker trives og blomstrer, når de er virksomme og aktivt skabende i relation til andre og sig selv. Gennem menneskers aktive virke fremspirer drivkraften for vores velfærdssamfund og arbejdskraft.

Vi kan alle rammes af pludselige, midlertidige eller kroniske lidelser, der kan være helt eller delvist relateret til vores arbejde. I mit arbejdsliv ønsker jeg konkret at arbejde med samt skabe viden om forebyggelse af sygefravær, og fastholdelse af medarbejdere i sårbare situationer. Både arbejdsmiljø og den enkeltes arbejdsopgaver har betydning for menneskers muligheder for at fungere på arbejdspladsen på trods af sygdom eller funktionsbesvær. Det er en stor udfordring for mange arbejdspladser at håndtere den kompleksitet, og gøre det muligt for medarbejderen at forblive i arbejde.

Arbejdets industrielle relationer, arbejdsmiljøtiltag rettet mod sygefravær og tilbage til arbejde, samt arbejdsrettet rehabilitering er centrale virkemidler i mit arbejde. Jeg anvender primært kvalitative metoder, herunder narrative syntesemetoder, interviewmetoder, og værksteds-, og dialogmetoder, hvor arbejdspladsen og hverdagslivet på arbejde udgør den centrale arena for udvikling, implementering og evaluering af holdbare initiativer i praksis.

Kernekompetencer

  • Arbejdsmiljøorganisering og forebyggelse af sygefravær
  • Systematisk praksis for medarbejderes tilbagevenden til arbejde (TTA) efter sygdom eller arbejdsskade
  • Arbejdsfastholdelse gennem arbejdsrettet rehabilitering (ARR)
  • Videnudveksling og interaktion mellem forskning og praksis (KTE)
Kategorier: Ikke-kategoriseret. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.