Neire II: De tillidsvalgte skal forny sig!

Den første rapport fra NEIRE II projektet er klar. Den er en opfordring til de tillidsvalgte om fornyelse.

Det europæiske forskningsprojekt, NEIRE II (New European Industrial Relations), er nu næsten afsluttet. Projektet har undersøgt samarbejde og forhandlingsklima mellem arbejdsgivere og lønmodtagere i 11 europæiske lande. NEIRE I handlede om de tillidsvalgtes arbejdsforhold, NEIRE II har set på samarbejdet ud fra arbejdsgivernes synsvinkel. Undersøgelsen er baseret på svar fra over 600 ledere og HR-chefer fra tre sektorer: Finans, produktion og videregående uddannelsesinstitutioner. Den danske del af projektet har TeamArbejdsliv udført i samarbejde Søren Viemose, som er forhandlingsrådgiver.
Arbejdsgiverne ønsker samarbejde og ser det som nødvendigt at medarbejderne inddrages og bidrager. Men de efterlyser mere kompetent modspil til, at samarbejde om at udvikle virksomhederne. Især i dag hvor man skal operere i en globaliseret verden med benhård international konkurrence og ny international lovgivning. På den anden side af bordet er medarbejdernes repræsentanter pressede af, at fagforeningerne mister medlemmer, som det sker overalt i Europa lige nu. Det stiller nye krav til det daglige samarbejde, at flere og flere aftaler i dag forhandles lokalt på virksomhederne i stedet for centralt. De faste strukturer og de stramme aftaler bliver en hæmsko for det daglige samarbejde om at sikre en sund virksomhed, både for ledere og medarbejdere.

Konklusioner fra undersøgelsen, baseret på svar fra 600 europæiske arbejdsgivere og HR-chefer:

  • Kompetencer giver indflydelse. Arbejdsgivere som opfatter deres TR-modpart som kompetent, vurderer også vedkommendes indflydelse som højere – både på klassiske, ’hårde’ forhandlingsområder og mere ’bløde’ områder.
  • Samarbejdende adfærd fører til mere kvalificerede aftaler end aggressiv adfærd.
    Tillid giver bedre aftaler. Klar sammenhæng mellem graden af tillid mellem TR og ledelse, og kvaliteten af aftalerne.
  • Arbejdsgiverne oplever ofte, at TR ikke har tillid til dem.
  • De fleste arbejdsgivere ønsker en stærk modpart/samarbejdspartner ved bordet
  • Arbejdsgiverne foretrækker færre parter omkring bordet
  • TR’er er generelt vellidte – de scorer højt på integritet og velvilje og oplever at være dedikerede til virksomhederne. MEN…
  • Integritet og vejvilje giver kun ringe indflydelse. ”Det eneste gode, jeg kan sige om TR, er at de er flinke folk” (Spansk direktør).

Link til Neire rapport på engelsk

Link til Neire rapport på dansk

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.