Ny artikel om prioriteret arbejdstid

Karen Albertsen er medforfatter på en ny artikel omkring prioriteret arbejdstid: Hvid, H. et al. “Frit valg som aflastning og belastning – selvvalgt arbejdstid i døgnbemandet arbejde” i Tidsskrift for ARBEJDSliv, 13 årg., nr. 3, 2011.

Artiklen er baseret på resultaterne af forskningsprojektet ‘Prioriteret arbejdstid’ – et interventionsprojekt udarbejdet af forskere fra RUC og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Projektet forløb fra april 2008 til september 2011.
Deltagerne i projektet var arbejdspladser, som havde besluttet at indføre prioriteret arbejdstid, samt et tilsvarende antal sammenligningsarbejdspladser.

Prioriteret arbejdstid giver medarbejderne mulighed for at ønske arbejdstider. Alt i alt er der en overvejende positiv vurdering af prioriteret arbejdstid både blandt medarbejdere og ledere. I artiklen peges der på en række vanskeligheder, dilemmaer og udfordringer, der kan rejse sig, når prioriteret arbejdstid indføres.

Kategorier: Nyheder, nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.