Ny artikel om skiftehold og arbejde-privatlivsbalance

Karen Albertsen er forfatter på en artikel om effekten af selvvalgt arbejdstid i skifteholdsarbejde på balancen mellem arbejde og privatliv: Karen Albertsen, Anne Helene Garde, Kirsten Nabe-Nielsen, Åse Marie Hansen, Henrik Lund & Helge Hvid. Work
life balance among shift workers – Results from an intervention study about self-rostering. International Archives of Enivironmental Health. 2013, DOI 10.1007/s00420-013-0857-x.

Formålet med undersøgelsen var at undersøge effekten af IT-baserede vagtplanlægningssystemer blandt skifteholdsansatte på balancen mellem arbejde og privatliv. Systemerne blev indført på 14 interventions-arbejdspladser, mens 14 arbejdspladser fungerede som referencegruppe. Tre typer af interventioner blev implementeret: Intervention A og B, der begge havde det primære formål at øge jobtilfredsheden blandt medarbejderne og intervention C, som sigtede på at optimere personaleressourcerne.

Spørgeskemadata blev indsamlet fra 840 medarbejdere ved baseline og 784 ved 12 måneders opfølgning. Procesevaluering omfattede interviews med omkring 25 medarbejdere og 15 ledere ved baseline og opfølgning. Effektmålene var: arbejde-privatlivs konflikter, facilitering mellem arbejde og privatliv, ægteskabelige konflikter og tid til børn.

Resultaterne viste i den samlede interventionsgruppe en nedgang i arbejde-privatlivs konflikter og en stigning i facilitering mellem arbejde og privatliv. I gruppe B var arbejde-privatlivs konflikter faldet og facilitering mellem arbejde og privatliv steget. I gruppe C var arbejde-privatlivs konflikter steget, mens facilitering mellem arbejde og privatliv var faldet. Hverken i gruppe A eller i referencegruppen skete der nogen signifikante forandringer.

Konklusionen er, at der var en samlet positiv effekt af interventionen på balancen mellem arbejde og privatliv, men at de organisatoriske mål med intervention var afgørende for effekten. Undersøgelsen var en del af Projekt Prioriteret Arbejdstid (PRIO):

Du kan få adgang til artiklen her (fuld adgang koster penge)

Du kan få en kopi af hele artiklen ved at sende en mail til Karen Albertsen

Kategorier: Nyheder. Permalink.

Der er lukket for kommentarer.