Hvad vil vi?

TeamArbejdsliv arbejder for at skabe stærke virksomheder med medarbejdere og ledere, som beriger hinanden, har fælles mål og fokus på kerneopgaven.

Vi tror på empowerment frem for kontrol, og at det kan føre til høj kvalitet, høj effektivitet og stort engagement. Derfor arbejder vi med social kapital og relationel koordinering.

Vi vil forbedre arbejdsmiljøet ved at gribe fat om problemets rod frem for at symptombehandle. Vi er eksperter i at analysere problemer i arbejdsmiljøet og se de underliggende årsagssammenhænge.

Vi kombinerer viden fra forskning og praksis, derfor leverer vi høj faglighed og jordnær indsigt.

TeamArbejdsliv tilpasser altid ydelserne til netop jer! I skal mærke jeres egen sjæl og kultur i indsatsen – ellers bliver den aldrig jeres egen indsats, og I opnår ikke den ønskede effekt.

Vi tror på, at arbejdsmiljøindsatsen i de nærmeste år bliver en naturlig del af at gå på arbejde. Arbejdsmiljøet er ikke tjent med at være et emne som diskuteres i særlige udvalg og ved årlige møder. Arbejdsmiljøet er en naturlig del af arbejdet.

Der er lukket for kommentarer.