Aikido konflikthåndtering på genbrugspladser

Trods forebyggende indsatser belastedes medarbejderne på genbrugspladserne af konflikter med kunderne. Gennem en øget indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, ønskede Amagerforbrænding at styrke medarbejdernes kompetencer til at forebygge og håndtere konfliktsituationerne.

I projektet har genbrugsvejlederne i perioden 2010-2011 gennemført et udviklingsforløb, hvor fokus har været på, hvordan kunderne kan mødes på en måde, der dæmper – eller helt afværger – konfliktsituationer.  Udgangspunktet har været situationer fra vejledernes dagligdag og der er hentet inspiration fra traditionelle konflikthåndteringsteorier og den japanske kampkunst Aikido, hvor fokus flyttes fra konflikten til en åben tilgang baseret på accept, respekt og opmærksom tilstedeværelse.

Genbrugsvejlederne kom både under og efter kurset med mange eksempler på, at situationer, der tidligere ville have udviklet sig til konflikter, ikke længere gjorde det og genbrugsledelsen oplevede, at kurset havde en positiv indvirkning på medarbejdernes måde at møde kunderne på. Herudover oplevede ledelsen, at kommunikation og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere blev forbedret.

En genbrugsvejleder siger i evalueringen: ”Da vi først hørte, at vi skulle lave konflikthåndtering med aikido – en japansk kampsport – der var vi ved at dø af grin! For hvordan kan man det? Det kan man da ikke! Men det har jeg så lært; det kan man godt. Og det man lærer, det er at have overskuddet og at styre.

En anden vejleder siger: ”Enhver arbejdsplads med ufaglærte – ja måske også faglærte – medarbejdere, der skal ud og møde kunder ville have gavn af sådan et kursus.”

Nogle medarbejdere var negativt indstillet over for kurset, fordi det efter meget positive erfaringer på det første frivillige forløb blev gjort obligatorisk. Denne indstilling havde betydning for holdningen under kurset og tilbagemeldingen i evalueringen.

På baggrund af erfaringerne fra projekt besluttede Amagerforbrænding, at de genbrugsvejledere, der ikke havde deltaget i kurset – fordi de blev ansat senere eller af andre grunde – skulle gennemføre kurset i efteråret 2012. Samtidig blev der planlagt og afholdt opfølgende workshops for medarbejdere og ledere i løbet af foråret 2012.

Se og hør indslag et videoindslag fra Konzens om projektet her.

Projektet blev støttet af Forebyggelsesfonden og blev etableret i samarbejde med Kunsten at Mestre.

Medarbejdere på opgaven var Inger-Marie Wiegman og Helene Eriksen.

Erfaringerne og tilbagemeldingerne fra genbrugsvejlederne førte til, at TeamArbejdsliv i 2012 påbegyndte et lignende projekt for Arrivas buschauffører i København.

Projektansvarlig: Helene Eriksen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.