Aikido og konfliktforebyggelse for Arrivas buschauffører

TeamArbejdsliv har gennemført et projekt om konfliktforebyggelse for en række af Arrivas københavnske chauffører, der oplever både verbale og fysiske overgreb.

Trods forebyggende indsatser i form af voldspolitik, passager-kampagner som fx ”smil til din chauffør”, ”stoppestedsværter” og ”smileys til kunderne” har chaufførerne været belastede af konflikter med passagerer. TeamArbejdsliv har derfor, sammen med Arriva Ryvang, udviklet og afprøvet kurset ”Aikido og Konfliktforebyggelse i Arrivas busser”.

I projektet har 81 chauffører gennemført et forløb, hvor fokus har været på, hvordan passagererne kan mødes på en måde, der dæmper – eller helt forebygger – konfliktsituationer. Udgangspunktet har været situationer fra chaufførernes dagligdag og undervisningen har hentet inspiration fra traditionelle konflikthåndteringsteorier og den japanske kampkunst Aikido, hvor fokus flyttes fra konflikten til en tilgang baseret på ro og autoritativt nærvær. Ud over den teoretiske tilgang har kurset indeholdt fysisk træning i at møde passagerer på en nedtrappende måde samt i at undgå at konflikter udvikler sig til fysisk håndgemæng.  Der har desuden været sat fokus på dialog omkring vold og trusler på arbejdspladsen. Undervisningen har dels fundet sted på tykke træningsmåtter i et kursuslokale og dels i en bus. Formålet har været at skabe et rum for forandring og læring, der passer til kursets indhold samt at give chaufførerne mulighed for at træne konflikthåndtering i et miljø, der ligner deres daglige arbejdsmiljø.

Gennem en øget indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, kommunikationsformer samt simple fysiske og vejrtrækningsøvelser har kurset styrket chaufførernes kompetencer til at forebygge og håndtere konfliktsituationer. Evalueringen af projektet viser, at chaufførerne har været tilfredse med kurset og deres udbytte. Chaufførerne beskriver i evalueringen blandt andet at kurset har givet dem redskaber, der hjælper dem til at bevare roen i en stresset arbejdsdag samt håndtere situationer med passagerer, der tidligere ville have givet konflikter. En stor del af de ansatte på Arriva Ryvang har en anden etnisk baggrund end dansk. Evalueringen viser tydeligt, at chauffører med en anden etnisk baggrund i højere grad end de med etnisk dansk baggrund mener, at de har fået et positivt udbytte af kurset. Dette gælder både i forholdet til passagerer og kollegaer.

Læs evalueringsrapporten for indsatsen her

Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden og blev gennemført i 2012-2014.

Metoden har med succes været brugt i et forløb for Amagerforbrænding genbrugsvejledere i perioden 2010-2011. Læs her 

Medarbejdere på opgaven: Inger-Marie Wiegman, Helene Eriksen og Anja Uglebjerg

Projektansvarlig: Helene Eriksen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.