Undervisningsmaterialer til Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø på LO-skolen

TeamArbejdsliv fik til opgave at udarbejde en kommenteret litteraturliste, der i dag anvendes på seks moduler på Akademiuddannelsen i Arbejdsmiljø.

Desuden udarbejdede vi en case, der kan anvendes som gennemgående eksempel og perspektivering af fremtrædende metoder og teorier på de seks moduler. Casen er bygget op om en fiktiv fabrik, der producerer hospitals senge. Gennem at udfolde hele virksomheden, dens ledere og medarbejdere, dens lange historie og en række konkrete dilemmafyldte fortællinger fra hverdagen, er der baggrunds materiale til de mange opgaver og indspark, som også er en del af materialet. Det anvendes på akademiuddannelsen, men kan bruges i mange andre sammenhænge, hvor læring bedst sker gennem at forholde sig til konkrete fortællinger.

Opgaven blev udført af: Maya Flensborg Jensen og Hans Jørgen Limborg i samarbejde med Jens Vox.

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.