Ambassadørkorpset for arbejdsmiljø- og sundhedsundervisere på landets SoSu-skoler

Som led i et øget fokus på elever og unges arbejdsmiljø ønskede BAR SoSu at ruste eleverne på social- og sundhedsuddannelserne til den virkelighed, de møder efter endt uddannelse. Det blev bl.a. gjort ved at etablere et netværk for undervisere i henholdsvis arbejdsmiljø og sundhed på landets 23 social- og sundhedsskoler.

TeamArbejdsliv bistod BAR SoSu med etableringen af dette ambassadørnetværk og forestod tilrettelæggelsen og faciliteringen af de fire netværksseminarer, der blev afholdt i projektperioden.

Ambassadørerne havde til opgave at være nøglepersoner på de enkelte skoler i indsamlingen og udviklingen af forslag til, hvordan man kunne arbejde med arbejdsmiljø og sundhed i uddannelserne. Netværksseminarerne blev holdt på forskellige SoSu-skoler, og blev tilrettelagt med en blanding af faglige oplæg, dialog og erfaringsudveksling samt idéudvikling. Netværket blev så succesfuldt, at det fortsatte efter projektets afslutning.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.