Metoder til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø og APV

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan forskellige metodiske tilgange virker i forskellige virksomhedskontekster, og i hvilket omfang de fremmer APV-processen og medvirker til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Målet var at kunne vurdere, hvilke metoder der fører til en positiv effekt på det psykiske arbejdsmiljø. Hermed skulle projektet danne grundlag for Arbejdstilsynets udarbejdelse af uddybende vejledninger. Endelig kunne projektet pege på behov for udvikling af nye metoder. Projektets design var et multipelt casestudie, hvor forskellige metoder til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med APV-forløb afprøvedes på 14 virksomheder. Projektet blev gennemført af et konsortium bestående af NFA, DTU, Alectia, COWI, Grontmij og TeamArbejdsliv med Hans Hvenegaard fra TeamArbejdsliv som projektleder.

Projektets overordnede design bestod af et APV-forløb i hver af de 14 virksomheder, en procesevaluering, der fulgte forløbet og en effektvurdering af indsatsen via en før- og eftermåling. Projektet resulterede i en lang række anbefalinger, som er beskrevet i hovedpublikationen: ”Metodeudvikling vedrørende behandling af psykisk arbejdsmiljø i APV-arbejdet”.
Efterfølgende er der udarbejdet 3 mindre publikationer i form af ”Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø – erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ”, ”Dialogmetoden tilpasset APV og psykisk arbejdsmiljø” og ”Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø”. Disse 3 publikationer findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Materialet for projektet har ligget til grund for en informationsindsats fra Videncenter for Arbejdsmiljø i kampagnen ”Fra stress til trivsel” med bl.a. udgivelse af metodebeskrivelser og hæftet: ”Skab gode trivselsprocesser. Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø”, som kan hentes her.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.