Opærksomhed på arbejdsmiljø i sygeplejerskers arbejde

Dansk Sygeplejeråd havde haft et projekt, hvor sygeplejersker på psykiatriske afdelinger og fra udgående teams havde arbejdet med forandringer i arbejdet gennem aktionslæring. Sygeplejerskerne havde over et antal gange iværksat forandringer, som de sideløbende observerede og efterfølgende reflekterede og metareflekterede over sammen med en konsulent.

TeamArbejdslivs opgave var at analysere refleksioner og metarefleksioner for arbejdsmiljøindhold. Opgaven blev primært løst ved af bruge de sproglige kategorier som Tredækker-undersøgelsen anvender. Det være sig fx vandret og lodret tillid, anerkendelse og følelsesmæssige og kvantitative krav i arbejdet. Der viste sig at være en stor mængde situationer i aktionslæringen, som kunne analyseres og forstås med de nævnte og lignende kategorier, men de blev aldrig eller sjældent analyseret på samme måde af sygeplejerskerne.

Undersøgelsen kunne derfor konkludere, at hvis man ønsker at fremme forståelsen af, hvad der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø og en god trivsel, kan det være en fordel at tilbyde sygeplejersker et sprog for at kunne forstå og analysere arbejdsmiljø som en del af kernearbejdet. Dette sprog kan fx være kategorier fra Tredækker-undersøgelsen og gerne eksemplificeret med situationer fra sygeplejerskernes arbejdsverden.

Tilde Rye Andersen og Flemming Pedersen har udført opgaven.

 

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.