Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Formålet med projektet var at afdække den allerede eksisterende viden om sammenhængen mellem medbestemmelse, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdsmiljø. Dette gjordes med henblik på at undersøge, hvorvidt det var muligt at identificere bestemte fremgangsmåder og succesfulde erfaringer, der kunne genkendes på de enkelte sygehusafdelinger, døgninstitutioner og plejehjem for personale omfattet af Sundhedskartellets område.

Rapporten omhandler erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler. Der er tale om en opsamling og analyse, som bygger på skriftlige evalueringer af forsøg med decentrale arbejdstidsaftaler, og der er opstillet forskellige modeller for arbejdstidsfastlæggelse.

På denne baggrund udarbejdedes rapporten “Arbejdstid, medbestemmelse og arbejdsmiljø – erfaringer med decentrale arbejdstidsaftaler” for Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Sundhedskartellet.

I forlængelse af denne rapport udarbejdede TeamArbejsliv et inspirationshæfte ”Arbejdstid, Medbestemmelse og Arbejdsmiljø – Inspirationshæfte til sundhedssektoren”, som blev udgivet af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Sundhedskarteller.

Projektansvarlig: Hans Hvenegaard

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.