Bedre Arbejdsmiljø for Unge i Detailhandlen

Mange ansatte har deres første møde med arbejdsmarkedet som helt unge (13-17-årige) og mange har deres første job i detailindustrien. Derfor er unge med fritidsjob i detailindustrien en unik målgruppe for at sikre en god introduktion til et sikkert og sundt arbejdsliv, og til det danske arbejdsmiljøsystem, livet igennem, uanset hvilken type job de unge får senere hen.

TeamArbejdsliv gennemfører i samarbejde med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Coop et interventionsprojekt for unge i fritidsarbejde.

Forskningsprojektet vil fortælle os, hvordan vi kan opgradere 15-17 åriges viden, interesse og adfærd i forhold til arbejdsmiljø. Projektet vil genere ny viden om, hvordan denne målgruppe vurderer arbejdsmiljøet og arbejdspladsens risici, og hvordan Coop kan få en dannende funktion ift. arbejdsmiljø, i de unges arbejdsliv. Målgruppen af 15-17 årige har tidligere kun indgået i arbejdsmiljøundersøgelser i begrænset omfang, men står for en del af de ulykker og belastninger som arbejdet indebærer. Det drejer sig om slid fra tunge løft, ensidig gentaget arbejde, snitskader fra brug af knive og traumer fra røverier og trusler. På den baggrund afprøves og evalueres virkemidlet ’de unges arbejdsmiljøgruppe’, som retter sig mod den enkelte unge og arbejdspladsen samtidigt, idet de unge løst tilknyttede medarbejdere inddrages i arbejdsmiljøsystemet, på projektbasis.

I de deltagende butikker etableres i 2016 en unge arbejdsmiljøgruppe, som eksisterer i tre måneder til at gennemføre et selvvalgt projekt i årets første og tredje kvartal sammen med butikkens arbejdsmiljøansvarlige leder. Projektet har tre hovedfaser; forundersøgelse, intervention og evaluering. Interventionen kører i 12 Coop butikker henover halvandet år og interventionsdesignet betyder, at butikkerne arbejder forskudt med interventionen, men alle deltagende butikker gennemfører spørgeskemaundersøgelser inden, midtvejs og efter interventionsperioderne.

Medarbejdere på projektet er Sisse Grøn, Hans Jørgen Limborg og Karen Albertsen

Projektansvarlig: Sisse Grøn

Tilbage til Aktuelle opgaver

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.