BIFROST

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivning om SMV’ers TTA-praksis (BIFROST)

Projektets hovedformål er at gennemføre en udviklings-, og formidlingsindsats for at styrke den forskningsbaserede arbejdsmiljørådgivning om, hvordan små og mellemstore virksomheder (SMV’er) kan håndtere og fastholde medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer (MSU). Det hidtidige udviklingsfokus for TTA i DK har primært handlet om indsatser uden for virksomheden i form af kommunernes koordinerende og tværfaglige forvaltningspraksis (jf. Det store TTA-projekt), der ikke havde virksomhedens forebyggende håndtering af TTA som indsatsmål.

Nyere nordisk forskning om SMV’ers håndtering af TTA peger på, at der er store vækstpotentialer gemt i at gentænke og støtte SMV’er i at fastholde og tiltrække relevant kvalificeret arbejdskraft. Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for TTA-processer i SMV’er. Der savnes imidlertid en stærkere kobling til arbejdspladsen og brobyggende rådgivning om, hvordan SMV’er kan forbedre og organisere TTA processer med forståelse for det arbejdsmiljø og den produktion der skal rumme den tilbagevendte. I dag mangler ligeledes et stærkere engagement omkring mobilisering af relevant forskningsviden om arbejdsmiljørådgivning og TTA så dette kan omsættes og anvendes på en meningsfuld måde af SMV’erne, som udgør projektets specifikke målgruppe.

Det nyskabende ved dette projekt er at udvikle en ny ramme for arbejdsmiljørådgivningen, der fremmer viden og rådgivningskompetencer ift. TTA-processer og udfordringer blandt SMV’er, styrker koblingen mellem rådgivere og SMV’er og føre fokus over på finansbranchen, og kommunikations, – og mediebranchen.

Projektet har særligt fokus på at udvide og styrke arbejdsmiljørådgivningen gennem tre udviklingsområder:

  • Brobyggende rådgiverkompetencer (knowledge brokering)
  • Evidensbaseret viden om TTA-praksis og SMV’er
  • Tilpassede implementeringsindgreb til håndtering af medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer (MSU).

Projektet anvender en interaktiv metode, bestående at seks udviklingsmøder af en halv dags varighed, der faciliteres af en trænet moderator. Udviklingsmøderne vil have hver deres specifikke tema som understøtter en samlet formidlingsindsats med fokus på omsætning af forskningsviden til praksis, udvikling af brobyggende arbejdsmiljørådgivning, samt tilpassede implementeringsgreb til fremme af SMV’ers håndtering af TTA for medarbejdere med MSU.

Projektets udføres i et samarbejde mellem TeamArbejdsliv Aps og Arbejdsmiljørådgiverne.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen.

Ulrik Gensby, Hans Jørgen Limborg og Astrid Elena Hinsch løser opgaven.

Projektansvarlig: Ulrik Gensby

Tilbage til Aktuelle opgaver

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.