Undgå Ulykker – en branchevejledning for BAR-SoSu

TeamArbejdsliv har udarbejdet en branchevejledning om arbejdsulykker for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed.

Branchevejledningen er på 30 sider og omhandler følgende:

  • Arbejdsulykker skal forebygges
  • Hvad er en arbejdsulykke?
  • Hvordan anmeldes en arbejdsulykke?
  • Forebyggelse af arbejdsulykker
  • En opgave for hele arbejdspladsen
  • Risici og arbejdsulykker i forskellige delområder
  • Syv særlige risikofaktorer
  • Ti gode hjemmesider om at forebygge ulykker.

Med branchevejledningen ønsker branchearbejdsmiljørådet at synliggøre at arbejdsulykker er et reelt forekommende problem i social- og sundhedssektoren og ikke kun noget, der forekommer i byggebranchen og andre ”belastede” brancher. Formålet med branchevejledningen er at øge bevidstheden og den faktuelle viden om arbejdsulykker som et vigtigt forhold i arbejdsmiljøet og dermed et vigtigt aspekt i arbejdsmiljøarbejdet.

Det konkrete mål med branchevejledningen er at understøtte arbejdspladsernes arbejdsmiljøaktører i at få arbejdsulykker højere op på dagsordenen i den samlede arbejdsmiljøindsats og derigennem styrke arbejdet med at forebygge arbejdsulykker. Baggrunden for ønsket om at udarbejde en branchevejledning om arbejdsulykker er en undersøgelse, BAR SoSu fik udarbejdet i 2010 og som konkluderede, at der var behov for en oplysende indsats om forebyggelse af arbejdsulykker over for ansatte og ledere i branchen. TeamArbejdsliv har udarbejdet branchevejledningen i samarbejde med en styregruppe under BAR SoSu og projektleder Marianne Storm. Branchevejledningen udkom juni 2013.

Læs branchevejledningen

Medarbejdere på opgaven er Susanne Wiuff og Inger-Marie Wiegman.

Projektansvarlig: Inger-Marie Wiegman

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.