Brug af løfteanvisninger i Træ- og Møbelindustrien

Industriens Branchearbejdsmiljø har ønsket at få afdækket Træ- og Møbelindustrivirksomheders brug af løfteanvisninger og samtidig få afdækket om de fysiske krav i arbejdet gør, at der skal tages særlig hensyn, hvis ældre medarbejdere ønsker at blive i branchen. Undersøgelsen bygger på interview af ejere, driftsledere, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. på små, mellemstore og store virksomheder inden for Træ- og Møbelindustrien.

Generelt kender virksomhederne Arbejdstilsynets løftevurderingsskema, men de anvender det ikke. De fortæller, at det er for svært at bruge løfteskemaet og at de desuden selv kan vurdere om et løft er for tungt eller ej. Nogle mener, at Arbejdstilsynets løftekriterier er for restriktive og urealistiske at overholde. De giver endvidere udtryk for, at deres kendskab til vejledning om løft er meget begrænset.

Virksomhederne er enige i, at de har tunge eller besværlige løft, og alle arbejder med at løse løfteproblemerne. Mange tænker anskaffelse af et teknisk hjælpemiddel som den oplagte løsning på et løfteproblem. Her er de udfordret af, at de producerer enkeltstyks eller få ens emner, men mange forskellige slags, hvor det er vanskeligt at få et egnet teknisk hjælpemiddel, som passer til denne produktionsform. En anden udfordring er, at der håndteres emner som vil blive beskadiget, hvis de håndteres med teknisk hjælpemiddel. Generelt har virksomhederne dog anskaffet mange tekniske hjælpemidler inden for de sidste syv til ti år, ligesom mange har udviklet deres egne skræddersyede hjælpemidler.

Undersøgelsen giver ikke et entydigt svar på, om ansættelse af ældre medarbejdere stiller særlige krav til arbejdsbetingelser. Flere virksomheder har erfaringer med ældre medarbejdere, nogle arbejder på lige vilkår med kollegerne og andre har nedsat tid. I få tilfælde har arbejdsopgaven kunnet tilpasses. Generelt fortæller lederne, at de gerne vil beholde ældre medarbejdere og at nedsat arbejdstid ikke er et problem, så længe virksomheden kan planlægge sig ud af det, og de ikke har for mange ældre med særlige behov på samme tid.

Med undersøgelsen ønskede Industriens Branchearbejdsmiljøråd endvidere at få afprøvet en metode til at undersøge brugernes behov, inden de igangsætter initiativer. Virksomhederne er glade for at blive hørt og Industriens Branchearbejdsmiljøråd er tilfredse med undersøgelsens resultater og finder dem brugbare i forhold til deres prioritering.

Medarbejdere på projektet var Flemming Nielsen og Kaia Nielsen.

Projektansvarlig: Kaia Nielsen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.