CAVI

TeamArbejdsliv er med i CAVI – Center for forskning i arbejdsmiljøindsatser og virkemidler.

CAVI er et forskningscenter uden mure oprettet i et samarbejde mellem NFA, DTU Management, Center for Arbejdsmiljø og Arbejdsliv på RUC, og Institut for Læring, DPU.  Formålet med CAVI er at skabe en mere effektiv arbejdsmiljøindsats i samfundet og i de danske virksomheder. Centret vil udvikle forskningsbaseret viden om, hvordan de virkemidler samfundet har til rådighed skaber forandringer i virksomhederne, som igen kan føre til et bedre arbejdsmiljø.

TeamArbejdsliv indgår i CAVI’s bestyrelse og er aktiv deltager i to af de tre projekter der aktuelt udføres i regi af CAVI.  Det drejer sig om:

  • Udviklingen i virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde (AMO), som undersøger de forandringer i arbejdsmiljøarbejdet og effekten på arbejdsmiljøet, som de nye regler om arbejdsmiljøorganisation medfører. TeamArbejdslivs primære opgave er at se på udviklingen i bygge og anlægssektoren.
  • Øl, ost og gamle mursten” eller officielt ”Incitamenter som virkemiddel overfor netværk af små virksomheder” (INVINE) TeamArbejdsliv er projektleder på dette projekt, som har til formål at undersøge, hvordan netværket mellem små virksomheder kan medvirke til at deltagerne i netværket påvirker hinanden til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

CAVI har også etableret et netværk for alle der interesserer sig for hvordan samfundet kan påvirke arbejdsmiljøet. Se mere på CAVINET’s hjemmeside.

 

Download folderen om CAVI her.

 

Projektansvarlig: Hans Jørgen Limborg

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.