Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer

Arbejdstilsynet begyndte sidst i 2009 at afholde dialogmøder med bygherrer på et tidligt tidspunkt i udførelsesfasen. Målet var at skabe mere dialog om, hvordan byggeriet kunne udføres på en måde, som sikrer et godt arbejdsmiljø og færre egentlige hændelser. TeamArbejdsliv og Grontmij evaluerede det første halve års erfaringer med dialogmøder.

Hovedresultaterne var, at især bygherre og bygherrerådgivere får større viden om ansvar og pligter gennem dialogmøder. På knap to tredjedele af pladserne har man som konsekvens af dialogmødet gennemført små eller store ændringer i udførelsen af den aktuelle byggeopgave. Ændringer af projekteringen synes først at kunne nås ved den næste byggeopgave, som aktørerne møder.

Der kunne ikke spores en statistisk signifikant forskel i materielle reaktioner (AT-påbud, forbud mv.) for byggepladser med og uden et dialogmøde.

Evalueringen bygger på kvalitative interview med 36 bygherrer og byggepladsorganisationer (rådgivere og udførende) samt på en analyse af arbejdsmiljømæssige hændelser på byggepladser (målt gennem AT-påbud, forbud mv.), som henholdsvis havde og ikke havde haft dialogmøder.

Medarbejdere fra TeamArbejdsliv er Maya Flensborg Jensen og Flemming Pedersen.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Download materiale

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.