Dialog på arbejde (DiPA)

DiPA er en metode, som er udviklet i forhold til at kortlægge arbejdsmiljøet for tillidsrepræsentanter i krydsfeltet mellem det daglige arbejde og opgaverne som TR. TeamArbejdsliv er ved at udvikle DiPA til på samme måde at kunne kortlægge trivslen hos AM-repræsentanter.

Metoden bygger på at en spørgeskemaundersøgelse på samme tid skal kunne bruges af den enkelte respondent til at reflektere over egen situation og arbejdsmiljø og samtidig skal de sammentalte svar kunne give mulighed for at kunden (fx fagforeningen eller virksomheden) skal kunne bruge resultaterne som et udgangspunkt for at skabe forandringer.

Når den enkelte respondent har besvaret, har denne derfor umiddelbart adgang til en personlig tilbagemelding, som bygger på et udvalg af de besvarede spørgsmål og som giver et billede af, om denne på en række områder ligger under, over eller på gennemsnittet. Tilbagemeldingen er kombineret med tekster, som inspirerer til selvrefleksion og anviser handlemuligheder. Den personlige tilbagemelding kan fx indgå som element i en TR samtale mellem TR og en konsulent.

I forhold til Tillidsrepræsentanter er spørgsmålene til undersøgelsen hentet i et europæisk forskningsprojekt, og det giver mulighed for også at sammenligne sig op mod et europæisk gennemsnit. I dag eksisterer der et dansk gennemsnit for tillidsrepræsentanter, som anvendes til benchmark.

Ideen med anvende spørgeskemaer som et udgangspunkt for dialog på arbejdspladsen kan også anvendes på andre område, hvor der eksisterer nationale gennemsnitstal. Det gælder fx spørgsmål fra Tredækker-skemaet eller NAK-spørgsmål.

DiPA er indtil videre anvendt af Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Dansk Magisterforening og Dansk Journalistforbund.

Dialog På Arbejde udvikles og udbydes sammen med Søren Viemose, Kaløvig Center

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.