Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning

Refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning er et resultat af en trepartsaftale fra 2007, hvor der i perioden 2008-2011 afsættes 10 millioner kroner årligt til arbejdsmiljørådgivning på det offentlige område.
Ordningen kaldes i folkemunde for 50/50-ordningen, fordi ansøgere kan opnå et tilskud på samme størrelse, som de selv lægger i opgaven. Støtteberettiget er rådgivningsopgaver, der udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver og rådgivning, som ikke er omfattet af lovkrav. Ordningen administreres af Arbejdstilsynet.

Der har været fokus på at besvare følgende evalueringsspørgsmål:

  • Hvad er virksomhedernes kendskab til ordningen?
  • Hvor mange forhåndsgodkendelser og afslag har der været – herunder karakteristika ved de forhåndsgodkendte og afviste ansøgere?
  • Hvordan har ansøgnings-, tildelings- og udbetalingsprocedurerne været?
  • Hvad har indholdet af rådgivningsydelsen været?
  • Hvordan har processen og forløbet omkring rådgivningsydelsen været?
  • Hvad er resultatet og udbyttet af rådgivningen?

TeamArbejdsliv har evalueret ordningen efter tre støtteår. Evalueringen bygger på ansøgninger og evalueringer fra ansøgere, interview med udvalgte ansøgere og med spørgeskemaer om kendskab til ordningen blandt kommuner, regioner, statslige virksomheder og selvejende institutioner.

Opgaven er udført af Maya Flensborg Jensen, Hans Jørgen Limborg og Flemming Pedersen

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.