Evaluering af BAR BA møder

TeamArbejdsliv har evalueret møder som Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg arrangerede i forbindelse med indførelse af risikobaseret tilsyn.

Møderne var rettet mod ledere, arbejdsmiljøprofessionelle, arbejdsmiljørepræsentanter og almindelige medarbejdere i byggevirksomheder.

Møderne blev indkaldt fordi Arbejdstilsynet er begyndt at udføre risikobaseret tilsyn, og første punkt på mødet var en gennemgang af det risikobaserede tilsyn ved Arbejdstilsynet.

Møderne indeholdt også et punkt hvor Dacapo opførte skuespil om arbejdsmiljø, med debat undervejs samt mulighed for at besøge stande for producenter af tekniske hjælpemidler, og stande for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationen samt Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

TeamArbejdsliv gennemførte en evaluering bestående af

  • Små korte interview med mødedeltagere. Hvorfor deltog de, hvad var deres udbytte af dagen, hvad kunne de tage med hjem og anvende?
  • Et elektronisk spørgeskema som blev sendt til alle tilmeldte, med spørgsmål til: Deltagelse, udbytte af mødet, hvad deltagerne kunne anvende hjemme i virksomheden.

Evalueringen blev gennemført i perioden marts til juni 2013.

Medarbejdere på opgaven var Jenny Hjortebjerg, Christian Thornfeldt og Flemming Pedersen.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.