Udbud til evaluering af BARsystemet

Branchearbejdsmiljørådene skal med jævne mellemrum evalueres. TeamArbejdsliv hjalp i 2012 Arbejdstilsynet med at udarbejde udbuddet til den evaluering som blev gennemført i 2013 og offentliggjort i begyndelsen af 2014.

TeamArbejdsliv har stor erfaring med både at evaluere og udforme projekter for BAR’ere. Arbejdstilsynet bad os om at udarbejde et grundlagspapir der redegør for, hvilke dele at et BAR-projekt der er egnet for evaluering, samt hvor langt man kan gå i forhold til at evaluere virkning og effekt af et BAR-projekt.

Papiret konkluderer, at det er vigtigt at inddrage “Aktive medspillere” i form af organisationerne, interne og eksterne arbejdsmiljøprofessionelle samt Arbejdstilsynet når der evalueres, hvordan en BAR-indsats er spredt og formidlet.

Endvidere peges der på, at man kan evaluere OUTPUT i form af de forandringer, der gennemføres på en arbejdsplads og at OUTCOME primært kan evalueres i form af ansattes oplevelse af mindre eksponering, mens der ikke kan evalueres på egentlige effekter i form af mindre fysisk og psykisk nedslidning.

TeamArbejdsliv leverede endvidere et forslag til, hvordan et evalueringsudbud konkret kan udformes.

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Kategorier: , nøgleord: , . Permalink.

Der er lukket for kommentarer.