Evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus III

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en primært opsøgende arbejdsmiljørådgivning udført af otte konsulenter fordelt på fire regioner i Danmark samt sekretariat og ledelse. Indsatsen har eksisteret siden ultimo 2008 og er finansieret via en overenskomstfond og er et samarbejde mellem arbejdstagere, arbejdsgivere og andre foreninger indenfor byggeriet.

TeamArbejdsliv har tidligere gennemført en evaluering, som dækkede perioden november 2008 til og med december 2009 og en evaluering, som dækkede aktiviteter i perioden september 2009 til og med oktober 2010. Denne evaluering af Byggeriets Arbejdsmiljøbus dækkede perioden januar 2011 til og med februar 2014.

Formålet med evalueringen var:

  • at skabe overblik over gennemførte aktiviteter mellem januar 2011 og februar 2014
  • at vurdere kvaliteten af indsatsen eller aktiviteterne i forhold til projektets formål
  • at bidrage med forslag til justeringer af indsatsen
  • at indgå som del af afsættet for den behovsanalyse af Byggeriets Arbejdsmiljøbus, der skulle gennemføres i 2014.

Metodisk byggede evalueringen på:

  • Analyse af data fra konsulenternes registreringssystem (PANDA) dækkendende perioden 1. januar 2011 til 31. juni 2013.
  • Besøg på byggepladser og hjemmevirksomheder med konsulenter i januar/februar 2014 (12 besøg).
  • Telefoninterview med virksomheder, der er besøgt på byggepladser og hjemmevirksomheder i perioden 2013 (15 interview).

Hovedresultaterne af evalueringen var, at konsulenttjenesten opfylder sine målsætninger. Evaluator møder en ‘moden’ tjeneste, som har betydelige erfaringer i at rådgive i byggebranchen.

Udfordringerne fremover er blandt andet at få bedre tag i medarbejdersiden, fx ved at komme ud til møder i hjemmevirksomheden hvor både medarbejdere og ledere er til stede; at overveje hvordan der kan skabes mere indhold i samtaler med især medarbejdere, hvor der ikke er et konkret AM-problem at tage udgangspunkt i; samt at overveje om der skal tilbydes mere rådgivning, som kan støtte op om tilbudsgivning/projektering.

Evalueringen er udarbejdet af: Flemming Pedersen,  Signe Hofmann Mehlsen, EKJ og studentermedhjælp Christian Thörnfeldt fra TeamArbejdsliv.

Læs evalueringsrapporten

 

Projektansvarlig: Flemming Pedersen

Tilbage til Hvad har vi lavet

Permalink.

Der er lukket for kommentarer.